På leting etter mat.

Fjellrypene på Svalbard flokker seg av og til på vinteren på leting etter mat. Dette er en gruppe på tre av en større flokk. Den blå bakgrunnen er sjøen som skjimtes gjennom snøfokket. #fjellrype #svalbard #vinter